Najczęściej zadawane pytania

Jaką demokrację proponuje PPI?

Partia Partia Internetowa proponuje demokracje bezpośrednią i powszechną. Naród jeszcze nie rządził, rządziły dotychczas elity partyjne, wszystkowiedzące, uzurpujące sobie wiedzę do jedynie słusznej drogi. Obywatele, członkowie PPI mają obecnie możliwość stałego, bezpośredniego udziału w debacie publicznej. W dyskusji nie będą ograniczani przez nikogo, każdy głos się liczy. Po raz pierwszy jednostka będzie mogła wpływać na realną politykę ( oczywiście musi znaleźć odpowiednie poparcie wśród członków PPI), żaden głos nie będzie zakrzyczany czy zbagatelizowany, każdy będzie podlegał demokratycznej ocenie.


Dlaczego powstała PPI?

W Polsce panuje obecnie demokracja pozorna, rządzą przywódcy - "wodzowie" i elity partyjne. Partia Partia Internetowa daje społeczeństwu możliwość rzeczywistego udziału w tworzeniu oblicza Polski. Suma mądrości Polek i Polaków jest większa niż mądrość wodzów partyjnych. Naród potrafi sam zadbać o swoje interesy i o interes państwa.


Czy obywatele są w stanie kierować państwem?

Wszyscy wiemy, że w domach, na spotkaniach towarzyskich, padają z ust Polek i Polaków rozsądne zdania, mądre diagnozy stanu państwa, propozycje skutecznych dróg naprawy. W mediach jednak, słychać słowa polityków, także tych z pierwszego szeregu, które każdy Kowalski z osobna by nie użył. Od większości polityków nie kupił by używanego samochodu i nie prowadził z nimi wspólnego interesu. Lecz to właśnie oni, politycy różnych szczebli i urzędnicy z partyjnego nadania tworzą oblicze Polski. Jedyna ich zasługa, to bezgraniczne popieranie swoich "wodzów", pod groźbą utraty stanowiska, nie umieszczenia na listach wyborczych. Wypowiadać się rozsądnie mogą prywatnie, po cichu, w życiu publicznym liczy się zaś tylko zdanie przywódców.


Czy alternatywą dla polskiej sceny politycznej jest PPI

Oczywiście. Założeniem PPI jest, że to obywatele określają działania partii, a nie odwrotnie. Polska Partia Internetowa pyta i uzyskuje odpowiedzi od obywateli. Kiedy jest taka potrzeba, zwraca się do ekspertów. Rolą zarządu PPI jest przekazywanie opinii członków do społeczeństwa i realizacja wypracowanych programów. Polska Partia Internetowa stale komentuje głosami swoich członków bieżące życie kraju, tworzy prawdziwy obraz opinii publicznej. Znając obraz Polski i zdanie obywateli można zając się skutecznie właściwymi działaniami. Polsce potrzebna jest zmiana w sposobie uprawiania polityki i powstanie naszej partii ma tę zmianę wymusić.


Czego brakuje obecnie w działaniach rządu, co chce wprowadzić PPI?

Polska Partia Internetowa jako swoje priorytety uważa: - realne odbiurokratyzowanie państwa - głębokie reformy prawa administracyjnego, podatkowego, budowlanego, które wymusiły by zmianę stosunku urzędników do obywateli. Rząd obecnie jedynie administruje Polską. PPI chce, aby realizowano nowe projekty, które doprowadzą nas do dobrobytu oraz zapewnią Polsce odpowiedni prestiż na świecie. Musimy przełamać stereotypy, znaleźć nowe rozwiązania, być lepsi od naszych konkurentów. Obecni politycy są niekompetentni ale swoi i sterowalni. Oni nie potrafią zrozumieć, że świat się zmienia, oni żyją przeszłością, a my potrzebujemy nowych idei i technologii które zmieniają świat, my chcemy uczestniczyć w postępie, korzystać ze sztucznej inteligencji, robotyzacji, nowych źródeł energii, a nie finansować stare przestarzałe technologie które mogą nas doprowadzić tylko do bankructwa. Chcemy wolności dla każdego człowieka bez względu na narodowość, rasę i przekonania, chcemy dobrobytu dla przyszłych pokoleń oraz poprawy obecnego poziomu życia dla wszystkich. To są podstawowe sprawy którymi powinien zająć się rząd, a nie prowadzić osobiste rozgrywki i dbać tylko o swoich.