Forumalrz kontaktowy

Korespondencja do Zarządu PPI za pomocą poniższego formularza:

40-081 Katowice ul. Dabrówki 10

Konto Numer  71 84370002 0010 0158 2842 0001

NIP  6342963064

REGON  383590128

Wpis do ewidencji partii politycznych nr EwP 398