Założyciele

Leszek Lacheta
dr med., MBA, lekarz

Piotr Zemelka
inżynier, przedsiębiorca