Rejestracja

Po wypełnieniu poniższego formularza zostajesz członkiem PPI oraz zyskasz możliwość korzystania z portalu plpi.pl bez ograniczeń.


Pola oznaczone * są wymagane.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera. Co 24h wysyłany jest e-mail zawierający najważniejsze wpisy w serwisie z ostatnich 48h.

Regulamin korzystania z Forum PPI

1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zarząd PPI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
2. Do każdego wpisu jest zapisywany adres IP autora w celu identyfikacji. Adres IP jest przechowywany w bazie danych, tylko i wyłącznie do wiadomości administratora serwisu.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum tekstów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, obraźliwych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego wychowania.
5. Na Forum niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, tzn. zawierających adresy e-mail, strony www, adresy pocztowe, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe.
6. Zarząd PPI zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 regulaminu, bez podania przyczyny.
7. Użytkownik Forum zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji przy wypełnianiu wszystkich pól formularza dodającego tekst. Niewypełnienie któregoś z pól formularza uniemożliwia dodanie komentarza na Forum.
8. Teksty dodawane przez użytkowników podających nieprawdziwe lub anonimowe dane mogą być usuwane przez moderatora lub administratora Forum bez podania przyczyny.
9. Użytkownik Forum zgadza się, że wszystkie informacje, które wpisuje będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez jego zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
10. Użytkownik wypowiadając się na Forum tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach na stronie internetowej PPI.
11. Użytkownik podejmując jakiekolwiek działania na Forum akceptuje zapisy regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Akceptuję Politykę Ochrony Prywatności - ogólne standardy ochrony.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez „Polska Partia Internetowa”, z siedzibą w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 51/53 (dalej również: „PPI”) pod adresem plpi.pl (dalej również: „Serwis”) na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu, informacji dotyczących PPI.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez partię „Polska Partia Internetowa”, z siedzibą w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 51/53 (dalej również: „PPI”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez PPI pod adresem plpi.pl (dalej również: „Serwis”) w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PPI. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PPI z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PPI podmiotom trzecim.